ပုပၸား
===

ပုပၸားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ သာမက ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား၌ပါ ထင္ရွားသည့္ ခရီးသြားေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ပုပၸားသည္ အပန္းေျဖခရီးသြားမ်ားအျပင္ ဘူမိေဗဒ၊ သမိုင္း၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ သစ္ေတာ အစရွိသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသီမ်ား လာေရာက္သုေတသနျပဳၾကသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္၊ ေလ့လာဖြယ္ရာမ်ား မ်ားျပားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေမ်ာက္၊ ငွက္၊ လိပ္ျပာစသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို သုေတသနျပဳၾကသူမ်ား၊ ပရ ေဆးပင္မ်ားႏွင့္ သစ္ခြအပါအဝင္ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳ သူမ်ားသည္ ပုပၸားသို႔ လာေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႕အတူ ပုပၸားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိး မ်ား ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကေသာနတ္မ်ား ေပ်ာ္စံရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထြက္ရပ္ေပါက္စသည့္ ေလာကီလြန္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒသတစ္ခု အျဖစ္လည္းေကာင္း ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ထင္ရွားကာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးစုံျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားျဖင့္ အၿမဲစည္ကားေနေလ့ရွိသည္။
ပုပၸားေတာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္း ေတာင္းၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ မိုင္အကြာ၊ ပဲခူးရုိးမ၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္တြင္ တည္ရွွိသည္။ ပုပၸားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၄ဝ၅ မိုင္၊ ပုဂံမွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္သို႔ ၃၁ မိုင္ကြာေဝးကာ ေျမပုံညႊန္းအရ ပုပၸားေတာင္၏ တည္ေနရာသည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂ဝ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၁၄ မိနစ္ျဖစ္သည္။ ပုပၸားေတာင္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ ပုဂံအနီးရွိ မီးေတာင္ေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ပုပၸား ေတာင္ကို ရာသီဥတုသာယာခ်ိန္တြင္ ၃၇ မိုင္ကြာေဝးေသာ ဧရာဝတီျမစ္အနီးမွ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
ပုပၸားၿမိဳ႕သည္ ပုပၸားေတာင္ကလပ္သြားရာလမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုပၸားေတာင္တြင္ ေတာင္မႀကီးႏွင့္ ေတာင္ ကလပ္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိရာ ေတာင္ကလပ္သည္ အေနာက္ဘက္သို႔ ဆင္ေျခေလွ်ာ နိမ့္ဆင္းသြားၿပီး ပုပၸားေတာင္ကလပ္ကုိ ပုပၸားမီးေတာင္ေပါက္ကြဲၿပီး ပဲ့ထြက္သြားသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု ယူဆမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႕ မီးေတာင္လည္တိုင္ဟု ယူဆမႈ မ်ားလည္းရွိသည္။ ပုပၸားေတာင္မႀကီးသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၉၈၁ ေပျမင့္ၿပီး မွတ္မိလြယ္ရန္ တစ္ဆယ့္ကိုးယုတ္ငါးေထာင္ဟု မွတ္သားၾကသည္။ ပုပၸား ေတာင္ကလပ္သည္ ၂၄၁၇ ေပျမင့္မား၍ မတ္ေစာက္ၿပီး ကလပ္ပံုစံရွိသျဖင့္ ေတာင္ ကလပ္ဟု ေခၚၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ားသည္ ေတာင္ကလပ္သို႔ အမ်ားဆုံး လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္။
ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္အၾကားတြင္ ပုပၸားေတာင္မတြင္ ေတာင္တက္ပြဲမ်ားရွိၿပီး အခမ္းအနားႀကီးတစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ခရီးသြားမ်ားသည္ ထိုရက္မ်ားတြင္ ပုပၸားသို႔လာေရာက္ကာ ေတာင္မႀကီးထိပ္သို႕ ေပ်ာ္ရႊင္စြာတက္ေရာက္ေလ့
ရွိၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ခရစၥမတ္ေန႔တြင္ ေတာင္တက္သူမ်ား အစည္ကားဆုံးျဖစ္ၿပီး ပုပၸားအနီးဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ျမင္းျခံ၊ ေညာင္ဦးအစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ အမ်ားဆုံးလာေရာက္ၾကသည္။ ေတာင္တက္သူမ်ားသည္ ပုပၸားအပန္း ေျဖစခန္း(ဏသစေ ြၽန်သမအ)မေရာက္မီ ဝဲဘက္ရွိ ေတာလမ္းမွ ပုပၸား ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေတာင္တက္ရန္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားသည္ ေတာင္ တက္သမားမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စုေပါင္းတက္ေရာက္ၾကသည့္ ခရီးသြားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္ပခရီးသည္မ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။ ပုပၸားေဒသ၏ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေအးစိမ့္ေသာရာသီဥတုကို ခံစားကာ ေတာင္တက္ ၾကသည့္ခရီးသည္ မေမ့ႏိုင္ဖြယ္ အမွတ္တရျဖစ္ၾကရသျဖင့္ ပုပၸားသို႔ လာေရာက္ ေတာင္တက္ၾကသူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္လ်က္ရွိေပသည္။
ပုပၸားေတာင္၏ ကန္ေတာ့ပုံမီးေတာင္ဝသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အေနာက္သို႔ အနည္းငယ္နိမ့္ေနေသာေၾကာင့္ ပုပၸားေတာင္သည္ အေရွ႕ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တို႔တြင္ ျမင့္ေနသည္ဟုထင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုပၸားေတာင္ကို အေနာက္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ထြတ္ႏွစ္ခုျမင္ရ၍ ေျမာက္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ထြတ္တစ္ခုသာျမင္ရသည္။ ပုပၸားေတာင္သည္ စပါးပံုေတာင္၊ ေရတြင္း ေတာင္၊ ေမာင္းေတာင္၊ ငုတ္တိုေတာင္၊ ႏြားလပို႔ေတာင္၊ မွန္ေတာင္၊ ေဆးပြင့္ေတာင္၊ စိန္ေတာင္၊ မာလာေတာင္၊ ကင္ပြန္းေတာင္စသည့္ ေတာင္စြယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ေန သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ပုပၸားမီးေတာင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္က ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပုပၸားသည္ မီးေတာင္ေသတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး မီးေတာင္ေသထိပ္ဝသည္ တစ္မိုင္ခန္႔က်ယ္ဝန္းကာ ေပ ၂၆၅ဝ နက္႐ိႈင္းသည့္ ေခ်ာက္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ ယင္းေခ်ာက္ ႀကီးကို ခ်ဳံမတြင္းေခ်ာက္ဟု ေခၚၾကသည္။

ပုပၸားေတာင္မႀကီးသည္ ေတာမနက္လွေသာ္ လည္း ေမ်ာက္၊ ေတာဝက္၊ ေခ်ႏွင့္ စိုင္မ်ား က်က္စားေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ဦးသိန္းဝင္း က ရွင္းျပသည္။ ပုပၸားေတာင္မတြင္ေမ်ာက္ညိဳႏွင့္ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴမ်ား ေနထိုင္ က်က္စားလ်က္ရွိကာ ယင္းတို႔သည္ မ်ဳိးစိတ္ကြဲျပားေသာ္လည္း ေမ်ာက္ညိဳမ်ားက ရြက္ၾကမ္းမ်ားကိုစား၍ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴမ်ားက ရြက္ႏုမ်ားကိုစားၾကသျဖင့္ အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေမ်ာက္မ်ားကို လမ္းေဘးရွိ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ၾကရသည္။ အမဲလိုက္ျခင္း၊ ေတာေကာင္ မ်ားကိုပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသျဖင့္ သဘာဝေတာေကာင္မ်ားသည္ ပုပၸားေဒသတြင္ ေဘးကင္းစြာ ရွင္သန္ေနၾကကာ ေကာင္းမြန္ေသာေဂဟစနစ္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေပသည္။

ပုပၸားသည္ သဘာဝေရေျမေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရထြက္ ၉၉ ခုမွထြက္ရွိ ေသာေရမ်ားကို သုံးစြဲေသာက္သုံးၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ပုပၸားေတာင္ ဥယ်ာဥ္၏ အေရွ႕ဘက္အဖ်ားတြင္ရွိသည့္ နတ္ကန္လည္ရြာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်ာက္တံခါး၊ ဆုံကုန္း၊ ဆင္ဆင္းစသည့္ရြာမ်ားတြင္ သဘာဝ ေအာ္ဂဲနစ္သေဘၤာ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သရက္၊ သီဟိုဠ္သရက္ႏွင့္ နဂါးေမာက္စိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ နတ္ကန္လည္ရြာမွထြက္ရွိေသာ စိန္တစ္လုံးသရက္သီးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္တင္ပို႔လ်က္ရွိရာ တစ္ျခင္းလွ်င္ ၁၅ ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ သရက္သီးျခင္းမ်ားကို အမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အေလး ခ်ိန္ ၁၅ ကီလိုဂရမ္ျပည့္ရန္ ပလတ္စတစ္ျခင္းတစ္ျခင္းတြင္ အလုံးေရ ၃၅ လုံးမွ အလုံး ၄ဝ ၾကား ထည့္ရၿပီး သရက္သီးမ်ားသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ စိန္တစ္လုံးသရက္သီး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သဘာဝေျမၾသဇာကိုသာ အသုံးျပဳလ်က္ အားျဖည့္ေဆး၊ ပိုးသတ္ ေဆး၊ ဓာတုေဗဒေဆးမ်ား မသုံးစြဲဘဲစိုက္ပ်ဳိးထားသျဖင့္ သရက္သီးမ်ားသည္ အလြန္ အရသာရွိသကဲ့သို႔ ေဘးဥပဒ္လည္း ကင္းရွင္းလွေပသည္။ ပုပၸားေဒသရွိ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ပုပၸားသည္ ေကာင္းမြန္ ေသာေဂဟစနစ္ႏွင့္အတူ လွပေသာ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား ၁၂ ရာသီ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖခရီးသာမက ေတာင္တက္ခရီးစဥ္ အပါအဝင္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရီးသြားအစီအမံမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပုပၸားခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ယခုထက္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာကာ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ားသည္လည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။ ။
Reference : ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

၇. ၆. ၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ…

Yangon Office

No-132, 2nd Floor, KhaingShweWar Rd (Baho Rd), Kamayut Township, Yangon, Myanmar

+ 95-9 45440 50 30

[email protected]

Popa Office

Near By Pan Say Kan, Byatta Pan Sat Road , Popa, Myanmar

+ 95-9-789 364 015